Elektromobilita nakročila, ale ještě nepřekročila !

Enviromentální problém současných aut i motocyklů není v konstrukci spalovacích motorů, ale v palivu. Jeho změnou můžeme vytvořit paralelní nabídku nízkoemisních vozidel. Stejných ekologických parametrů jako elektromobilitní vozidla, mohou dosáhnou i automobily s konvenčními - pístovými nebo rotačními motory, s novým syntetickým palivem - klimaticky neutrálním. Umožní to tedy prodávat v EU konvenční automobily se spalovacím motorem, za využití stávající dostribuční sítě kapalných paliv v čepacích stanicích i po roce 2030. Do soutěže vyhlášené EU v rámci nové normy Euro 7, a to již od roku 2025, se tedy ještě kromě elektromobiliů a automobilů na vodík, hlásí další soutěžící !  Auta se spalovacím motorem našla spolehlivého parťáka - syntetické palivo ze vzduchu. Eniviromentální problém není motor, ale palivo!  Kdo jej nalezl? Porsche se Siemensem nad tímto spojením bádají již několik let. Právě když se rozhodli, postavit první továrnu na E-paliva v Magellan říši - Chile, s chilskou petrolejářskou společností ENAP, vše se prozradilo. Plány mají nemalé: 2022: 130 tisíc litrů - 2024: 55 milionů l - 2026: 550 mil l !! (pro nás možná zajímavé - v Záluží u Mostu jsme kdysi vyráběli syntetický benzín z uhlí. ). V současné době jsou E-paliva vyráběna štěpením vody s následným přidáním C02. Výrobní postup je dvoufázový: A/ elektrolýzou se štěpí voda na vodík a kyslík + B/ vodík je kombinován s C02 a pomocí chemické reakce je získáno syntetické palivo. (power-to-fuel = Power to Liquid/kapalina nebo Power to Gas/plyn). Syntetická paliva mají 8-10 složek, dnešní běžné benzíny 30-40. To je pro spalovací motor více než dobré, E-palivo je tedy čistší, motor bude mít o pár kW více. Ale hlavně emise budou lepší - s méně pevnými částicemi, méně oxidů dusíku! Výhodou E-paliva je je vysoké oktanové číslo RON 100, neobsahuje také síru a benzeny. Nevýhodou je vysoká energetická náročnost výroby. Proto je zkušební továrna umístěna v Chile, blízko Magellan průlivu, se snahou dosáhnout na relativně levné obnovitelné zdroje (solární panely + větrnou elektrárnu). Při plném nasazení je očekáváno snížení celkových emisí o 85%. Je-li brána v úvahu metrika well-to-wheel (od zdroje ke kolu) - součet přepravy, globální dopravní řetězec a vše okolo = efektivitou na úrovni elektomobilů! Přece se jen tak nevzdáme současné konstrukce automobilů či motocyklů! Je potřeba spojit síly a přesvědčit EU o ekologičnosti této cesty!!! Zdraví Vás,  Standa Berkovec Zdroj: Siemens vč. fotodokumentace https://press.siemens-energy.com

26.09.2021

Čtěte více

Umělá inteligence a média - seminář - středa 22.5.2024

Umělá inteligence a média - seminář - středa 22.5.2024

Má poslanecká kancelář v Žebráku u Berouna.

Má poslanecká kancelář v Žebráku u Berouna.

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

-->