Stalo se před 80 lety.


  1. Stalo se před 80 lety - "Polední list", v pátek, 19.září 1941 -  Kdo nemusí nosit žlutou hvězdu... 

19. září 1941 vstoupilo v Protektorátu Čechy a Morava v platnost policejní nařízení o povinném označení Židů starších šesti let žlutou šesticípou hvězdou. "Židovská hvězda pozůstává ze šesticípé hvězdy velikosti dlaně, černě vytažené, ze žluté látky s černým nápisem ‚Jude'. Budiž nošena viditelně pevně přišita na levé náprsní straně části oděvu. [...] Židům jest zakázáno obvod obce jejich bydliště opouštěti, nemají-li u sebe písemné dovolení místního policejního úřadu."

 

Výstřižek: Polední list, 19.9.1941