„Udělování ocenění osobnostem čs. letectví za celoživotní přínos pro čs. letectví a kosmonautiku.

Ve středu 25.května 2022 byli na jednání v Poslanecké sněmovně ČR, podvýboru pro letectví a vesmírný program oceněni osobnosti čs. letectví za jejich celoživotní přínos pro čs. letectví, kosmonautiku a jejich propagaci v roce 2021.