Foto z koncertů - hitů Karla Kryla - sobota - 20. srpna 2022

Tak jsme si s Vámi zavzpomínali.

Váš,

Standa Berkovec