Konference: "Bezpečnost v silniční dopravě" - čtvrtek - 22. září 2022

V Poslanecké sněmovně se uskutečnila odborná konference Platformy Vize 0 pod záštitou předsedy podvýboru pro dopravu PSP ČR, pana poslance Ondřeje Lochmana. Konference měla strategický cíl: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na takovou úroveň, aby bylo dosaženo v silničním provozu NULA mrtvých.  Konference v prezentacích přednášejících hodnotila dopravní nehodovost podle příčin a ohrožených skupin v České republice. Z těchto příčin vyplynuly náklady nehod jako celospolečenská škoda a její řešení jak v ČR, tak i ve státech EU a celosvětově. Společnost hledá cesty jak nehodovost zmenšit (či max. snížit) viz. příklady v severských státech EU. Cesty se hledají ve spolupráci s Policií - Vize 0/Pojišťovna Kooperativa - Besip - CDV =  sankční systémy a katalogy pokut. Cestou je také "Řidičský průkaz na zkoušku" či zapojení laického učitele/kouče pro začínajícího řidiče. Diskuse byla také o prevenci, tedy BESIP + Vize0 + CDV. V letošním roce došlo i k povinné instalaci asitenčních systémů do nových aut (sledování chodců před vozidlem, boční zrcátka/mrtvé úhly, inteligentní sledování rychlosti/sledující dopravní značení (upozorní řidiče na překročení povolené max. rychlosti)/ zajímavost: systém je možné řidičem deaktivovat - nicméně při každém nastartování musí být v činnosti, signal nouzového brzdění, detekce zpětného chodu, "Zapisovač údajů o události" - zaznamenává a uchovává kritické parametry a informace týkající se nárazu krátce před srážkou, v jejím průběhu a bezprostředně po nehodě. (podobně jako černá skříňka v letadlech). Takže přátelé, jezděte o to více opatrně, s přehledem a předvídavě, neboť nyní budete mít v útrobách Vašeho vozu ne zrovna "Velkého bratra", ale malého elektronického skřítka, který sice ctí GDPR (údaje budou využity v rámci technické analýzy dopravní nehody), ale u soudu v případě řešení Vašeho podílu na nehodě, mohou být pravděpodobně využity... .    Přeji Vám bezpečné dojetí do všech cílů Vašich cest, Váš Standa Berkovec

28.09.2022

Čtěte více

Zlatý Ámos 2024  Poslanecká sněmovna 29.1.2024

Zlatý Ámos 2024 Poslanecká sněmovna 29.1.2024

Slánská sportovní hala - Háje.

Slánská sportovní hala - Háje.

SLANÝ - V pátek 5. ledna se uskutečnilo slavnostní otevření:
nové sportovní haly - Háje.

Novoroční  ohňostroj  Slaný - pondělí 1. ledna 2024

Novoroční ohňostroj Slaný - pondělí 1. ledna 2024

-->