Konference - Univerzity - Izrael - Sněmovna - středa 24.5.2023

Česko-izraelská akademická spolupráce: synergie výzkumu a inovací mezi oběma zeměmi. Ve středu 24. května 2023 se ve Sněmovně konala "Veřejná konference: česko-izraelských univerzit". Konference se konala za podpory Česko-izraelské smíšené obchodní komory.   Česká a izraelská akademická sféra prožívá období živé spolupráce. Odborná univerzitní pracoviště i jednotliví vědci aktivně a úspěšně kooperují v řadě projektů z oblastí hospodaření s vodou, klimatu, kyberbezpečnosti, energetiky, humanitních věd a uměleckého výzkumu nebo lékařské vědy, zaznělo na dnešní konferenci, kde zástupci českých a izraelských univerzit debatovali o spolupráci ve vzdělávání, vědě a transferu technologií. Konference pořádaná pod záštitou místopředsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Karla Raise a místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka mapovala dějiny i současnost česko-izraelských univerzitních vztahů. Zástupci Univerzity Jana Evagelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) představili dosavadní spolupráci s izraelskými univerzitami, zejména s Ariel University. S ní UJEP podepsala memorandum v prosinci 2022. Dohoda o partnerství a spolupráci je zaměřena na vzájemné provádění vědeckého výzkumu, výměnu akademických pracovníků, studentů a vzdělávacích programů, včetně výměny zkušeností z hlediska vzdělávání studentů a pracovníků. Ve druhém bloku konference byly představeny konkrétní informace o spolupráci UJEP s Ariel Univerzit. Z pohledu přírodních a historických věd byly jako příklad uvedeny již proběhlé aktivity na biblické lokalitě Tel Burna nebo v Terezíně. Dále byly představeny možnosti společných aktivit v oblasti vývoje technologií zaměřených na čištění průmyslově kontaminovaných vod, výzkumu hospodaření s vodou v krajině či vztahů mezi biologickými mechanismy a lidským chováním za účelem zlepšení zdraví a mezilidských vztahů. Úzkou spolupráci s Ariel Univerzity rozvíjí také Západočeská univerzita v Plzni v rámci společného výzkumného a vývojového centra pro obnovitelné zdroje energie při vysokoškolském ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC). NTC vytvořilo společné česko-izraelské pracoviště pro obnovitelné zdroje energie zaměřené na inovace, výzkum, vývoj a aplikaci technologií v této oblasti. Výzkumný tým profesionálních odborníků sídlících v prostorách NTC v Plzni vede prof. Alex Schechter z Univerzity Ariel. Skupina se zabývá především palivovými články. Řeší také problematiku využití obnovitelné energie v průmyslu. Izraelská Univerzita Ariel je dále partnerem Fakulty filozofie a umění Západočeské univerzity v Plzni. S Holon Institute of Technology spolupracuje Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara při téže univerzitě. Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého spolupracuje s Bar-Ilan Institute of Nanotechnology & Advanced Materials (BINA) při Bar-Ilanově univerzitě. Vědecké kontakty udržuje Mendelova univerzita v Brně a izraelskou Oranim College. Řečníci rovněž upozornili na činnost Česko-izraelského inovačního a partnerského centra Moravské vysoké školy obchodní Olomouc a na kontakty Fakulty informačních technologií VUT Brno s izraelskými univerzitami.  Z vystoupení zástupců jednotlivých univerzit vyplývá, že oboustranná spolupráce jednotlivých univerzitních fakult je úspěšná a měla by být více, zvláště našimi univerzitami rozšířena!   Váš, Standa Berkovec

08.06.2023

Čtěte více

XV. ročník Slánského okruhu - sobota 20.7. 2024

XV. ročník Slánského okruhu - sobota 20.7. 2024

Mongolsko - letecke spojeni Praha - Ulánbátar: START / středa 10.7.2024

Mongolsko - letecke spojeni Praha - Ulánbátar: START / středa 10.7.2024

Beroun - Nižbor - sklárny Rückl - tradice od roku 1846

Beroun - Nižbor - sklárny Rückl - tradice od roku 1846