Konference - Univerzity - Izrael - Sněmovna - středa 24.5.2023

Česko-izraelská akademická spolupráce: synergie výzkumu a inovací mezi oběma zeměmi. Ve středu 24. května 2023 se ve Sněmovně konala "Veřejná konference: česko-izraelských univerzit". Konference se konala za podpory Česko-izraelské smíšené obchodní komory.   Česká a izraelská akademická sféra prožívá období živé spolupráce. Odborná univerzitní pracoviště i jednotliví vědci aktivně a úspěšně kooperují v řadě projektů z oblastí hospodaření s vodou, klimatu, kyberbezpečnosti, energetiky, humanitních věd a uměleckého výzkumu nebo lékařské vědy, zaznělo na dnešní konferenci, kde zástupci českých a izraelských univerzit debatovali o spolupráci ve vzdělávání, vědě a transferu technologií. Konference pořádaná pod záštitou místopředsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Karla Raise a místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka mapovala dějiny i současnost česko-izraelských univerzitních vztahů. Zástupci Univerzity Jana Evagelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) představili dosavadní spolupráci s izraelskými univerzitami, zejména s Ariel University. S ní UJEP podepsala memorandum v prosinci 2022. Dohoda o partnerství a spolupráci je zaměřena na vzájemné provádění vědeckého výzkumu, výměnu akademických pracovníků, studentů a vzdělávacích programů, včetně výměny zkušeností z hlediska vzdělávání studentů a pracovníků. Ve druhém bloku konference byly představeny konkrétní informace o spolupráci UJEP s Ariel Univerzit. Z pohledu přírodních a historických věd byly jako příklad uvedeny již proběhlé aktivity na biblické lokalitě Tel Burna nebo v Terezíně. Dále byly představeny možnosti společných aktivit v oblasti vývoje technologií zaměřených na čištění průmyslově kontaminovaných vod, výzkumu hospodaření s vodou v krajině či vztahů mezi biologickými mechanismy a lidským chováním za účelem zlepšení zdraví a mezilidských vztahů. Úzkou spolupráci s Ariel Univerzity rozvíjí také Západočeská univerzita v Plzni v rámci společného výzkumného a vývojového centra pro obnovitelné zdroje energie při vysokoškolském ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC). NTC vytvořilo společné česko-izraelské pracoviště pro obnovitelné zdroje energie zaměřené na inovace, výzkum, vývoj a aplikaci technologií v této oblasti. Výzkumný tým profesionálních odborníků sídlících v prostorách NTC v Plzni vede prof. Alex Schechter z Univerzity Ariel. Skupina se zabývá především palivovými články. Řeší také problematiku využití obnovitelné energie v průmyslu. Izraelská Univerzita Ariel je dále partnerem Fakulty filozofie a umění Západočeské univerzity v Plzni. S Holon Institute of Technology spolupracuje Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara při téže univerzitě. Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého spolupracuje s Bar-Ilan Institute of Nanotechnology & Advanced Materials (BINA) při Bar-Ilanově univerzitě. Vědecké kontakty udržuje Mendelova univerzita v Brně a izraelskou Oranim College. Řečníci rovněž upozornili na činnost Česko-izraelského inovačního a partnerského centra Moravské vysoké školy obchodní Olomouc a na kontakty Fakulty informačních technologií VUT Brno s izraelskými univerzitami.  Z vystoupení zástupců jednotlivých univerzit vyplývá, že oboustranná spolupráce jednotlivých univerzitních fakult je úspěšná a měla by být více, zvláště našimi univerzitami rozšířena!   Váš, Standa Berkovec

08.06.2023

Čtěte více

Královice, 90. výročí Královických dožínek - sobota    2. září 2023

Královice, 90. výročí Královických dožínek - sobota 2. září 2023

Jubilejní dožínky v KrálovicíchV Královicích, malebné obci u Slaného, mi už po mnoho let dopřávají radost – i čest – moderovat dožínky. Ovšem v Královicích to nejsou ledajaké dožínky!

Letecký den - Jindřichův Hradec - sobota 26.8.2023

Letecký den - Jindřichův Hradec - sobota 26.8.2023

Poslední srpnová sobota patřila na letišti v Jindřichově Hradci "Leteckému dni", který byl z důvodu špatného počasí přesunut ze soboty 5.8.2023. Program oblíbené akce byl opět nabitý. Návštěvníky potěšily ukázky akrobacie, historických vzdušných soubojů, seskoky parašutistů i unikátní letadla. Počasí odložené akci tentokrát přálo a na letiště se přijely podívat stovky návštěvníků.

 

 

Ikarosfest - Libušín - sobota 12.8.2023

Ikarosfest - Libušín - sobota 12.8.2023

7 statečných let Ikarosfestu

Aneb festival dobrých lidí a dobré muziky.
Psal se rok 1987 a v Libušíně u Kladna kluci založili bigbítovou kapelu Ikaros. To je věta, která dnes zní docela normálně. Ale tehdy, v okrese Kladno, to byl těžkej ándrgaund a minimálně projev občanské statečnosti. Ať vědomě nebo nevědomky jste se tím zapsali na seznam méně žádoucí kultury.

I

-->