Mongolsko - setkání se zástupci ministerstva zahraniční

Setkání s přáteli

Bylo nám ctí absolvovat pracovní setkání s mongolskou delegací, kterou vedl první náměstek ministryně zahraničních věcí Mongolska pan Munkhjin Batsumber. Na setkání v modrém salonku historického paláce ve Sněmovní ulici přijel také velvyslanec Mongolska v České republice J.E. Gansukh Khashkhan Damdin, bývalý velvyslanec ČR v Mongolsku pan Jiří Brodský a další členové mongolské i české delegace. Pan náměstek, mimo jiné také absolvent University of Oxford, se zajímal o aktuální dění v České republice. Detailně jsme probírali zejména společné mezinárodní smlouvy a aktuální stav jejich legislativních procesů. Nejvýznamnějším bodem smluvní agendy mezi Mongolskem a Českou republikou byl v poslední době podpis Sociální dohody a Readmisní dohody, ke kterému došlo během návštěvy ministra zahraničních věcí Cogtbátara v Praze v květnu 2018. Česká strana ratifikaci obou dohod považovala za nedělitelnou a aktivitou Zastupitelského úřadu ČR v Mongolsku se podařilo dokončit parlamentní ratifikaci obou dohod. Veliký Chural tuto dohodu schválil. Za Českou republiku ji podepsal premiér Andrej Babiš. Bohužel, na české straně nebyla díky pandemii korona viru v minulém volebním období dokončena ratifikace Sociální dohody ve fázi 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Jsem velmi rád, že současné ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho odbor sociálního zabezpečení připravili a po podpisu premiéra Petra Fialy předložili tuto sociální dohodu poslanecké sněmovně. Ta zdárně prošla jako sněmovní tisk 156 prvním čtením a byla postoupena k projednání příslušnému garančnímu výboru. Pan náměstek se velmi živě a zasvěceně zajímal o současnou situaci v České republice. Také o konkrétní oblasti spolupráce, například vyžití telemedicíny, vysokoškolská stipendia nebo rozšíření spolupráce s českými firmami. Shodli jsme se na tom, že je to dobrý základ na oficiální zahájení spolupráce meziparlamentních skupin přátel v Mongolsku a v České republice. Ta naše byla ustavena nedávno v novém 9. volebním období. Pan náměstek pozval členy skupiny na návštěvu Mongolska a myslím, že to bylo pozvání opravdu upřímné. (Pozn. Meziparlamentní skupiny přátel a jejich cesty nepatří do kategorie oficiálních cest delegací PS, sněmovna náklady a cestovné nehradí a členové si je platí sami.)

 

Standa Berkovec