Nestora pozdeňské kultury, Jaroslava Ulricha, vyznamenal předseda parlamentu

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček přijal pana Jaroslava Ulricha (nar. 1929) z Pozdně, spolu s delegací ze Slánska. Při této výjimečné příležitosti udělil panu Ulrichovi Pamětní medaili poslanecké sněmovny za celoživotní zásluhy a práci pro kulturu.

Setkání v pracovně předsedy Radka Vondráčka bylo velmi přátelské – pan Ulrich mu mimo jiné zazpíval několik úryvků ze svých autorských písní, kterých složil celkem 51.

Od svých devatenácti let až do současnosti je neúnavným organizátorem kulturních akcí, představení, happeningů, koncertů, sjezdů rodáků. Mimo jiné založil a vedl také kino, v příštím roce oslaví divadelní společnost v Pozdni pod jeho vedením 70 let činné existence. Kromě toho vedl dlouhé roky v podniku Bateria Slaný pěvecký soubor. To vše dělal celý život bez nároků na honorář, stejně jako když pomáhal radou a vahou své osobnosti při osvětě i v době korona krize.

Předseda sněmovny se také setkal se svým jmenovcem – místostarostou Královského města Slaný Radkem Vondráčkem, dcerou pana Ulricha, Soňou Jůnovou a iniciátory ocenění – historikem Václavem Valeriánem Kýzlem a poslancem Standou Berkovcem.

Poté pan Ulrich s delegací absolvovali krátkou prohlídku jednací síně a neoficiální přátelské přijetí na sekretariátu volebního výboru.

Pan Jaroslav Ulrich dostal ocenění za svou celoživotní práci v oblasti regionální kultury také od starosty Královského města Slaný Martina Hrabánka. Jeho neúnavný entuziasmus a životní optimismus poznamenal několik generací Slánska a Kladenska. Pan Ulrich je čestným občanem několika obcí na Slánsku. Ale hlavně je to stále tentýž náš „Jára“, který protáčí na tanečním parketu mladé dámy, stejně jako za mlada jejich babičky!

Standa Berkovec

foto: Václav Valerián Kýzl a Jaroslav Švehla