Nově ustavena Meziparlamentní skupina přátel Mongolska

Pravda, není zatím příliš veliká. Ale navazuje na tradičně vynikající a přátelské vztahy našich zemí

V poslanecké sněmovně existují mimo výborů a komisí také tzv. meziparlamentní skupiny přátel. 

 

Plyne z toho jen a jen přátelská spolupráce s partnerskou zemí a její parlamentní skupinou. Tato práce není honorována, z členství neplynou žádné prebendy, PS PČR neplatí skupinám žádné cesty ani jiné pracovní výdaje. Tím je dána přirozená selekce členů – jsou tam opravdu jen ti, kteří mají o spolupráci s tou kterou zemí opravdu zájem. Mám velikou radost například z toho, že největší takovou skupinou je ve sněmovně MSP Státu Izrael – 52 členů! A mám také velikou radost, že teď byla nově ustavena Meziparlamentní skupina přátel Mongolska. Pravda, není zatím příliš veliká. Ale navazuje na tradičně vynikající a přátelské vztahy našich zemí. Předsedou této skupiny se stal pan poslanec Daniel Pawlas a zatím je nás osm. Naším velvyslancem v Mongolsku je j. e. pan Jiří Brodský. Velmi citlivý a zkušený diplomat, kterého jsem měl možnost poznat mimo jiné také pracovně, při jeho misi velvyslance ČR v Kodani. Při jeho nedávné návštěvě v poslanecké sněmovně jsem s ním natočil na toto téma rozhovor. Doufám, že bude inspirací nejen pro politiky, ale také pro obchodníky a zástupce českých firem.


Standa Berkovec