Slavnostní udílení ocenění pro osobnosti Čs. letectví v roce 2024

27.03.2024

Byl jsem poctěn moderovat "Slavnostní udílení ocenění pro osobnosti Čs. letectví v roce 2024" a to za předsednictví podvýboru pro letectví a vesmírný program, pana poslance Karla Sládečka, které se uskutečnilo v pondělí 25. března 2024, v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Slavností udílení ocenění pro osobnostI uvedl předseda Rady pro oceňování osobností, pan Ing. Oldřich Gorgola. Tento akt zde pod patronací podvýboru každoročně pořádá Rada pro výběr a udělování ocenění významným osobnostem z oblasti čs. letectví, kosmonautiky a příbuzných oborů. 

Předávání ocenění se v prvních dvou blocích ujali – předseda podvýboru posl. Karel Sládeček, tajemnice hospodářského výboru paní Kateřina Tarant a ředitel Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy pan Zdeněk Jelínek. Ve třetím bloku se předávání ocenění chopili člen Rady a místopředseda Národní sportovní agentury pan František Horák, společně s generálním tajemníkem Aeroklubu České republiky, panem Jiřím Dodalem.

Velké poděkování patří paní tajemnici Michaele Bandi, za vynikající spolupráci a pomoc při přípravě této dnešní akce.

Byla mi opravdovou ctí, moderovat dnešní slavností udílení ocenění osobností, Čs. letectví, kosmonautiky a příbuzných oborů.

 

Váš,

Standa Berkovec

                                         Záznam ze "Slavnostní udílení ocenění pro osobnosti Čs. letectví v roce 2024"

                                                                                      

 

 

 

Čtěte více

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

Aeroklub ČSR - Balon Klub Praha - ocenění diplomy

Aeroklub ČSR - Balon Klub Praha - ocenění diplomy

Zlatý Ámos 2024 - vyhlášení vítězů - Praha - Kantorský bál

Zlatý Ámos 2024 - vyhlášení vítězů - Praha - Kantorský bál

Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose se konala v sobotu 23.3. 2024 na galavečeru ankety a Kantorském bále v prostorách hotelu Ambassador-Zlatá Husa na Václavském náměstí v Praze.

 

-->