Telemedicína v ČR - Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně - středa 13. září 2022

Kulatý stůl, který byl organizován v Poslanecké sněmovně, panem poslancem Robertem Králíčkem, měl za cíl seznámit přítomné s úrovní této digitální technologie v současném zdravotnictví.

Myslím, že společná debata odborníků z Česka, ať již z oblasti distančních vyšetření, telemedicíny nebo výkonu na dálku, odpovídá světovému trendu.

Dosud neřešeným problémem u Telemedicíny však zůstává jasná právní regulace, o kterou by se poskytovatelé zdravotních služeb mohli jednoznačně opřít.

Bohužel chybí organizační a technické podmínky jejího poskytování. Tedy jak přesně identifikovat pacienta, jak uchovávat data, záznamy z konzultací či jak zajistit bezpečné připojení a sdílení dat.

Jasnější právní pravidla do poskytování zdravotní péče na dálků, by mohlo vést takzvané "Doporučení distanční péče 2022".
Je o normu, která u nás v Česku, bude vůbec jako první definovat pojem Telemedicína.

Návrh zákona, upravující doporučení pro distanční péči je teprve na začátku schvalovacího procesu. S jeho účinností můžeme počítat nejdříve od roku 2024.

K našemu setkání u kulatého stolu o Telemedicíně můžeme tedy konstatovat, že jsme svým dílem trochu pomohli v jejím rozšíření a růstu.

 

Váš Standa Berkovec