Telemedicína v ČR - Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně - středa 13. září 2022

Kulatý stůl, který byl organizován v Poslanecké sněmovně, panem poslancem Robertem Králíčkem, měl za cíl seznámit přítomné s úrovní této digitální technologie v současném zdravotnictví. Myslím, že společná debata odborníků z Česka, ať již z oblasti distančních vyšetření, telemedicíny nebo výkonu na dálku, odpovídá světovému trendu. Dosud neřešeným problémem u Telemedicíny však zůstává jasná právní regulace, o kterou by se poskytovatelé zdravotních služeb mohli jednoznačně opřít. Bohužel chybí organizační a technické podmínky jejího poskytování. Tedy jak přesně identifikovat pacienta, jak uchovávat data, záznamy z konzultací či jak zajistit bezpečné připojení a sdílení dat. Jasnější právní pravidla do poskytování zdravotní péče na dálků, by mohlo vést takzvané "Doporučení distanční péče 2022". Je o normu, která u nás v Česku, bude vůbec jako první definovat pojem Telemedicína. Návrh zákona, upravující doporučení pro distanční péči je teprve na začátku schvalovacího procesu. S jeho účinností můžeme počítat nejdříve od roku 2024. K našemu setkání u kulatého stolu o Telemedicíně můžeme tedy konstatovat, že jsme svým dílem trochu pomohli v jejím rozšíření a růstu.   Váš Standa Berkovec    

28.09.2022

Čtěte více

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

Aeroklub ČSR - Balon Klub Praha - ocenění diplomy

Aeroklub ČSR - Balon Klub Praha - ocenění diplomy

Slavnostní udílení ocenění pro osobnosti Čs. letectví v roce 2024

Slavnostní udílení ocenění pro osobnosti Čs. letectví v roce 2024

-->