Umělá inteligence a média - seminář - středa 22.5.2024

22.05.2024

Téma „Umělá inteligence a média“. Umělá inteligence je úžasný fenomén, ale také výzva. Výzva, kterou můžeme buď přijmout, nebo jí čelit. Výzva, která přináší mnoho odpovědí, ale také otázek. 

Vždy jsem se snažil lidi spojovat tak, aby se potkávali ti, jejichž cesty by se třeba nikdy neprotnuly. Myslím, že poslanecká sněmovna může - a měla by být - takovou platformou. Berte tedy prosím dnešní seminář jako inspirativní setkání s odborníky, se všemi, které tento fenomén zajímá a mají k němu co říci. 

Velmi děkuji zejména všem protagonistům - přednášejícím odborníkům. Vám všem děkuji za váš čas, který jste se rozhodli věnovat tomuto setkání. A za profesionální přípravu také celému týmu výboru pro mediální záležitosti pod vedením p. tajemníka Michala Marčíka.

Z tohoto semináře je pořizován zvukový záznam, který bude spolu s fotografiemi umístěn na stránkách www.psp.cz / výbor pro mediální záležitosti.

Včera 21. května Evropská rada na jednání unijních ministrů, zodpovědných za oblast komunikací, schválila definitivně "Akt o umělé inteligenci". Je to první komplexní právní rámec pro umělou inteligenci na celém světě. Cílem je mimo jiné, aby systémy umělé inteligence dodržovaly základní práva, bezpečnost a etické zásady. 

 

Váš Standa Berkovec

 

Čtěte více

Má poslanecká kancelář v Žebráku u Berouna.

Má poslanecká kancelář v Žebráku u Berouna.

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

Aeroklub ČSR - Balon Klub Praha - ocenění diplomy

Aeroklub ČSR - Balon Klub Praha - ocenění diplomy

-->