Královické slavnosti a dožínky - sobota 4.9.2021

      Na tradiční dožínky s koňskou jízdou, vlajkami obce, kočáry a žehnáním dožínkovému věnci se sjíždí k nám do Královic už po mnoho let stejní hosté.            Jsou to přátelé, kolegové – je to takový velký Fan klub Královic. Píšu-li k nám do Královic, zní to možná hrdě, jsem Slaňák. Al já jsem hrdý na to, že jsem čestným občanem Královic. V noblesní společnosti! Posuďte sami: prof. Ing. Václav Klaus, CSc. - prezident ČR, Ing. Zbyněk Frolík - podnikatel roku 2004 a ředitel firmy Linet, Jaroslav Ulrich, Ing. Pavel Gregorič - ředitel Krušovického pivovaru, Václav Valerián Kýzl - historik Lucie Bílá - zpěvačka a další…         Novodobá tradice už se stala tradicí s vlastní historií, kterou společně tvoří všichni královičtí – počínaje Pepou „Drápalíkem“, který se stará o všechno možné od parkování po zvuk, Alenou z obecního úřadu, VVK který každý rok připravuje zvláštní číslo Královického občasníku věnované dožínkám, taneční folklórní soubor Mateník, Hora Band, soubor Osvětové besedy Pozdeň…… až po starostu Luďka Šofra, který za celé dopoledne při přípravě najezdí na svém služebním kole desítky kilometrů po obci, aby pak přijel v čele slavnostní jízdy na koni s vlajkou Královic.          Zvláštním fenoménem, troufám si říci že přímo pozitivním Fantomem, je ovšem Jára Ulrich. Mimo jiné autor Královické hymny, Havířské písně a mnoho dalších písní z našeho regionu. Od svých 19 let se věnuje kultuře. Ovšem říkám-li, že se věnuje kultuře, jen těžko tím mohu obsáhnout to, co v životě dokázal. Založil Osvětovou besedu v Pozdni, zorganizoval stovky kulturních podniků, vychoval desítky amatérských herců a zpěváků – to všechno mimo svoji profesi, zdarma a ve svém volném čase. I letos si ve svých 92 letech přišel zatancovat s děvčaty z folklórního a tanečního souboru Mateník. Jeho celoživotní dílo ocenil v loňském roce předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček zvláštním uznáním.       Ke stálým hostům patří a letos také přijeli: PaedDr. Věra Libichová, 1. místopředsedkyně Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje, pan senátor a starosta Litoměřic Petr Chlupáč, pan poslanec a starosta Líbeznic Martin Kupka, pan poslanec Petr Bendl, pan místostarosta Královského města Slaný Radek Vondráček a mnoho dalších. Laskavé požehnání dožínkovému věnci, tak jako po mnoho posledních let, udělil pan farář Cyril Kubánek z Římskokatolické farnosti Zlonice. Ale v letošním roce chyběl ten, bez kterého si nikdo z nás slavnostní jízdu kočárů, žehnání dožínkového věnce a společnou modlitbu nedovedl představit. Chyběl a bude chybět. Petr Novák, soukromý zemědělec, který vždycky hrdě seděl na kozlíku a s pokorou se modlil a děkoval za dobrou úrodu. Vzpomínka na něj bude jizvou v srdci, připomínající dlouhou brázdu za pluhem, která mizí někde za horizontem v zapadajícím slunci nad vsí směrem k Řípu. Standa Berkovec Foto Jiří Skála a Jitka Krňanská (klikem na fotografie si je patřičně zvětšíte)

14.09.2021

Čtěte více

Umělá inteligence a média - seminář - středa 22.5.2024

Umělá inteligence a média - seminář - středa 22.5.2024

Má poslanecká kancelář v Žebráku u Berouna.

Má poslanecká kancelář v Žebráku u Berouna.

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

Oslava nedožitých 80. narozenin Karla Kryla - patek 12. dubna 2024

-->