Excelentní Vratislav Kulhánek byl kmotrem knížky

Excelentní Vratislav Kulhánek byl kmotrem knížky